8 ข้อควรทำ ก่อนสร้างเว็บไซต์

ปัจจุบัน เว็บไซต์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่เจ้าของธุรกิจต่างหันมาให้ความสนใจกันอย่างจริงจัง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนไปใช้งานผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ทำให้เจ้าของธุรกิจในหลากหลายประเภทสินค้าจึงเริ่มปรับตัวให้กับสถานการณ์ด้วยการสร้างเว็บไซต์เพื่อรองรับกลุ่มผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

อย่างไรก็ดี เจ้าของธุรกิจบางรายยังคงขาดความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ ส่วนหนึ่งมักคิดว่าแค่จ้างบริษัทหรือเอเจนซี่ให้เข้ามารับหน้าที่ในการสร้างเว็บไซต์ก็เป็นที่เรียบร้อย แต่ในความเป็นจริง การสร้างเว็บไซต์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้มากที่สุด เจ้าของธุรกิจคือผู้ที่ออกแบบเว็บไซต์ได้ดีที่สุด ส่วนบริษัทหรือเอเจนซี่ต่างๆ เป็นเพียงผู้ลงมือทำเว็บไซต์ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของคุณเท่านั้น

ดังนั้น ก่อนที่จะติดต่อบริษัทหรือเอเจนซี่ต่างๆ ให้มาสร้างเว็บไซต์ เราอยากให้คุณศึกษาบทความต่อไปนี้ และนำมาปฏิบัติใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่คุณได้วางไว้

8topics-website

 1. สร้างคำจำกัดความให้ธุรกิจ
 2. สิ่งแรกที่คุณควรทำก่อนลงมือสร้างเว็บไซต์ธุรกิจคือ การสร้างคำจำกัดความให้ธุรกิจของคุณ โดยคุณอาจคิดออกมาในรูปแบบประโยคสั้นๆ กระชับ ได้ใจความ เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ในทันทีเมื่อพวกเขาเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณว่า เว็บไซต์ของคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร และมีสินค้าประเภทใดที่พวกเขาต้องการ อีกทั้งการสร้างคำจำกัดความให้ธุรกิจยังเป็นเหมือนการสร้างการจดจำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก เมื่อมีการกล่าวถึงในโลกออนไลน์

  ตัวอย่างเช่น หากคุณดำเนินธุรกิจด้านการตลาดออนไลน์ คุณอาจสร้างคำจำกัดความว่า “ทีมงานมืออาชีพ พร้อมผลักดันทุกธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ” หรือ “ให้ธุรกิจเติบโตบนโลกออนไลน์ด้วยทีมงานคุณภาพ”

  นอกจากนี้ คุณอาจเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการนำจุดแข็งอย่างประสบการณ์ในการทำธุรกิจ วิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน หรือประวัติที่มีมาอย่างยาวนานของบริษัท มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์

 3. กำหนดเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์
 4. เราไม่อยากให้คุณคิดแค่เพียงว่าอยากมีเว็บไซต์เพราะเห็นคู่แข่งทางธุรกิจมี คุณควรคำนึงถึงเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์เป็นสำคัญ เพราะนั่นจะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

  ด้วยความหลากหลายของประเภทธุรกิจ ทำให้เป้าหมายในการสร้างเว็บไซต์ของแต่ละธุรกิจอาจแตกต่างกัน ในธุรกิจขายสินค้าแน่นอนว่าเป้าหมายคือการเพิ่มยอดขายทางเว็บไซต์ แต่ในบางธุรกิจอาจมีเป้าหมายอยู่ที่การส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่แบรนด์สินค้า หรือการใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการผ่านทางบล็อกหรือบทความ หรือการใช้เว็บไซต์เพื่อให้กลุ่มลูกค้ามาลงทะเบียนอีเมลเพื่อรับข่าวสารของบริษัท ทั้งหมดที่ยกมานี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการกำหนดเป้าหมายในการสร้างเว็บไซต์

  เพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ คุณจึงควรกำหนดเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์ให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บริษัทหรือเอเจนซี่ที่คุณติดต่อ เพราะไม่เช่นนั้น การสร้างเว็บไซต์อาจไม่สร้างประโยชน์ใดๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณ

 5. รู้จักกลุ่มเป้าหมาย
 6. นอกจากจะรู้ว่าคุณทำเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ใดแล้ว คุณควรทำความรู้จักกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของคุณให้มากที่สุด เพราะในโลกออนไลน์มีเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมากที่พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งทางการค้าของคุณ การสร้างเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องนำข้อมูลสำคัญอย่างกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจมาเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เว็บไซต์ของคุณ

  คุณอาจเริ่มต้นด้วยการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายว่า พวกเขามีความต้องการในสิ่งใด และไม่ชอบในสิ่งใด โดยคุณอาจจำแนกกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงด้วยการกำหนดเพศ ช่วงอายุ อาชีพ หรือเขตที่อยู่อาศัย เมื่อคุณได้คำตอบจากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ คุณสามารถนำมาวางแผนการสร้างเว็บไซต์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  หากคุณพบว่ากลุ่มเป้าหมายชอบสินค้าจัดโปรโมชั่น คุณอาจกำหนดให้เว็บไซต์มีหน้าโปรโมชั่นที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย หรือถ้าพวกเขาไม่ชอบเว็บไซต์ที่ใช้งานยากหรือหน้าเว็บที่โหลดช้า คุณควรนำปัญหาเหล่านี้มาแก้ไขเพื่อสร้างเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

  ยิ่งคุณรู้หรือเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมากเท่าไร ยิ่งทำให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ให้เป็นไปตามความต้องการของพวกเขาได้มากเท่านั้น และนั่นจะทำให้เว็บไซต์ของคุณมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก เพราะคุณมีในสิ่งที่พวกเขาต้องการ

 7. กำหนดโครงสร้างเว็บไซต์ที่ต้องการ
 8. หลายครั้งที่เจ้าของธุรกิจมักมองข้ามการกำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์ ทั้งที่ในความเป็นจริง คุณคือคนที่รู้จักธุรกิจของตนเองดีที่สุดและรู้ว่าเว็บไซต์ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่เจ้าของธุรกิจหลายคนกลับยกหน้าที่สำคัญนี้ให้เป็นของบริษัทหรือเอเจนซี่ที่ว่าจ้างมา ทำให้บ่อยครั้งมักเกิดปัญหาการขอเพิ่มหรือลดโครงสร้างเว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตามที่ต้องการ หลังจากเว็บไซต์เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

  ดังนั้นคุณควรเขียนรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการให้มีอยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในหน้าแรก หน้าเมนูต่างๆ อยากให้มีคอนเทนต์แบบไหน รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือบทความ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรบอกแก่บริษัทหรือเอเจนซี่ตั้งแต่วันแรกของการพูดคุย เพื่อกำหนดแนวทางให้พวกเขาสร้างเว็บไซต์ตามโจทย์ที่คุณวางไว้ และยังช่วยลดขั้นตอนของการแก้ปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น

  ในกรณีที่คุณมีธุรกิจขายสินค้า สิ่งที่ควรกำหนดไว้แต่แรกเลยคือ คุณอยากให้เว็บไซต์เป็น E-Commerce แบบเต็มตัวหรือต้องการเพียงแค่เว็บไซต์แนะนำสินค้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้หากคุณเห็นว่าเว็บไซต์คู่แข่งหรือเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ คุณอาจหยิกยกเว็บไซต์เหล่านั้นมาให้ทางบริษัทหรือเอเจนซี่ที่คุณว่าจ้างได้ดูเป็นตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบล็อก, การทำ Chat Box, การใส่คลิปวิดีโอ หรือการดึง Feed จากสื่อสังคมออนไลน์ และบอกแก่พวกเขาว่าคุณอยากให้ฟังก์ชั่นเหล่านี้มีอยู่ในเว็บไซต์ของคุณเช่นกัน

 9. สำรวจเว็บไซต์ปัจจุบันของตนเอง
 10. หากคุณมีเว็บไซต์ธุรกิจที่ยังคงเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน เราขอให้สำรวจดูว่าเว็บไซต์ที่คุณมีตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการใช้งานต่างๆ ครบถ้วนแล้วหรือไม่ ทั้งในเรื่องของการอัพโหลดข้อมูลด้วย CMS คุณพบปัญหาในการใช้งานหรือไม่ เว็บไซต์แสดงผลได้เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ มีการรายงานผลด้วยระบบ Google Analytics หรือไม่ รวมไปถึงการใช้งานในส่วนของหน้าเมนูต่างๆ ที่ไม่สร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้งาน

  เมื่อคุณได้คำตอบสำหรับสิ่งต่างๆ ที่เราให้ตรวจสอบ คุณสามารถนำมากำหนดเป็นแนวทางในการสร้างเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด และอย่าลืมว่าเทคโนโลยีบนโลกออนไลน์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา คุณจึงไม่ควรยึดติดรูปแบบของเว็บไซต์เก่าที่ใช้งานอยู่ การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาจะช่วยให้เว็บไซต์ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 11. สำรวจคู่แข่งทางการค้า
 12. หากคุณสร้างเว็บไซต์เพราะเห็นว่าคู่แข่งทางธุรกิจมีเว็บไซต์ เราอยากให้คุณลองเข้าไปใช้งานเว็บไซต์คู่แข่งของคุณ และสำรวจถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์ มีอะไรบ้างในเว็บไซต์คู่แข่งที่คุณเห็นว่าเป็นข้อดี และส่วนไหนที่คุณคิดว่าเป็นข้อเสีย จากนั้นให้คุณนำมาบอกบริษัทหรือเอเจนซี่ที่ว่าจ้าง เพื่อที่พวกเขาจะได้สร้างเว็บไซต์ของคุณให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 13. หาข้อแตกต่างจากคู่แข่ง
 14. เมื่อคุณสำรวจคู่แข่งทางการค้าแล้ว คุณควรสำรวจธุรกิจของตนเองด้วยเช่นกันว่า ธุรกิจของคุณมีข้อแตกต่างจากคู่แข่งทางด้านใดบ้าง เพื่อคุณจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาใช้เป็นจุดขายในเว็บไซต์และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้งานตั้งแต่ครั้งแรก

  ข้อแตกต่างจากคู่แข่งทางธุรกิจของคุณอาจเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่หลายคนมองข้ามอย่าง ขายสินค้าราคาถูก, การส่งสินค้าฟรี, มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย, การรับประกันสินค้า, ความรวดเร็วในการบริการ หรือความใส่ใจของฝ่ายบริการลูกค้า ทั้งหมดนี้คุณสามารถนำมาใช้สร้างความแตกต่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ

  เมื่อรู้ถึงข้อแตกต่างจากคู่แข่ง คุณสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแบนเนอร์ในหน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้งานได้รู้ถึงข้อดีของสินค้าหรือบริการที่คุณมี

 15. กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
 16. คุณควรกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการสร้างเว็บไซต์ อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่เว็บไซต์ไม่มีความคืบหน้า เพราะนั่นหมายถึงระยะทางที่คุณจะก้าวทันคู่แข่งทางธุรกิจยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆ

  ก่อนที่คุณจะตกลงว่าจ้างบริษัทหรือเอเจนซี่ให้มารับหน้าที่สร้างเว็บไซต์ธุรกิจ คุณควรสอบถามถึงขั้นตอนต่างๆ ว่าจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหน และเว็บไซต์จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เมื่อไร เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามการวางแผนทางธุรกิจของคุณ

  ที่สำคัญ คุณควรมีเวลาให้กับบริษัทหรือเอเจนซี่ที่คุณว่าจ้าง เพราะในบางขั้นตอนของการสร้างเว็บไซต์ เจ้าของธุรกิจคือผู้ติดสินใจในการเดินหน้าต่อหรือจะให้แก้ไข ซึ่งบ่อยครั้งการตัดสินใจที่ล่าช้าจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังขั้นตอนอื่นๆ จนอาจทำให้เว็บไซต์เสร็จไม่ทันตามกำหนด และจำเป็นต้องขยายระยะเวลาออกไป ซึ่งคุณไม่มีทางรู้ได้ว่า เมื่อวันที่เว็บไซต์ของคุณเสร็จสมบูรณ์ คู่แข่งทางธุรกิจของคุณมีการพัฒนาเว็บไซต์ไปอีกมากน้อยแค่ไหน และนั่นอาจทำให้คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

  ดังนั้นเมื่อคุณตัดสินใจสร้างเว็บไซต์ คุณควรให้เวลาอย่างเต็มที่ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทหรือเอเจนซี่ หากคุณไม่สามารถทำได้ คุณอาจมอบหมายหน้าที่สำคัญนี้ให้แก่ผู้ประสานงาน ซึ่งจะเป็นตัวแทนของคุณในการรับผิดชอบและตัดสินใจในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้การสร้างเว็บไซต์เป็นไปตามกำหนด

ถึงตรงนี้ เราไม่อยากให้คุณมองข้ามข้อใดข้อหนึ่ง เพราะทุกอย่างเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างให้เว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จ และเป็นไปในรูปแบบที่คุณต้องการ

หากคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาทางด้านการสร้างเว็บไซต์ Pronto Marketing พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญยินดีให้คำปรึกษา เรามีประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์ให้แก่ธุรกิจในทุกประเภท พร้อมการติดตั้งเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ และ Google Analytics เพื่อสร้างเว็บไซต์ของคุณให้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ อย่ารอช้าที่จะติดต่อเรา


บล็อกที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด